Een verzekering die uw verantwoordelijkheid als bestuurder dekt, hetzij als loontrekkende of als zelfstandige is geen overbodige luxe.
De taken die een zaakvoerder moet uitvoeren is niet altijd even gemakkelijk en u loopt ook nog risico verbonden aan uw 
aansprakelijkheid als bestuurder. Een bestuurdersaansprakelijheidsverzekering kan uw privévermogen en functie bescherming bieden.
meer weten …

Brandverzekering voor uw bedrijf
De brandverzekering is een minimumdekking die u als onderneming dienst af te sluiten. Naast de basiswaarborgen zijn er, afhankelijk van het doel van uw onderneming en de grootte van het bedrijf ook andere waarborgen die kunnen worden aangeboden.  meer weten ...

Verzekering wagenpark
Deze verzekering is wettelijk verplicht en betaalt de schade aan derden, die werden veroorzaakt door het verzekerde voertuig,
meer weten … 

Aansprakelijkheid uitbating.
Het belangrijkste in deze verzekering is dat de aard van de activiteiten goed omschreven worden. U wordt via deze verzekering gedekt wanneer het gaat over schadegevallen waarvoor u aansprakelijk bent en niet voortvloeien uit contractuele verplichtingen. 
meer weten …

Arbeidsongevallenverzekering.
Iedere zaakvoerder dient volgens de Belgische wet zijn personeel te verzekeren tegen arbeidsongevallen. meer weten…

Groepsverzekering.
De groepsverzekering voor loontrekkende kan via verschillende formules fiscaal aftrekbaar zijn voor uw onderneming, 
meer weten…

Kredietverzekering.
Elk bedrijf overkomt ooit een wanbetaling of faling van één van zijn klanten. Deze verzekering helpt u bij deze tragische gebeurtenissen.
meer weten … 

Vennotenverzekering.
Deze verzekering is het meest van toepassing bij het overlijden van één van de vennoten in de vennootschap. meer weten …