KMO's en Zelfstandigen

insurance company employee in a suit next to new cars in a car dealership
Verzekering wagenpark

Deze verzekering is wettelijk verplicht en betaalt de schade aan derden, die werden veroorzaakt door het verzekerde voertuig.

Insurance and sales
Brandverzekering

De minimumdekking die u als onderneming dienst af te sluiten. Naast de basiswaarborgen zijn er, afhankelijk van het doel van uw onderneming en de grootte van het bedrijf ook andere waarborgen die kunnen worden aangeboden.

Aansprakelijkheid uitbating

Het belangrijkste in deze verzekering is dat de aard van de activiteiten goed omschreven worden. U wordt via deze verzekering gedekt wanneer het gaat over schadegevallen waarvoor u aansprakelijk bent en niet voortvloeien uit contractuele verplichtingen.

Medical staff having discussion in hospital. Healthcare workers, coronavirus and insurance concept
Arbeidsongevallenverzekering

Iedere zaakvoerder dient volgens de Belgische wet zijn personeel te verzekeren tegen arbeidsongevallen.

Groepsverzekering

De groepsverzekering voor loontrekkende kan via verschillende formules fiscaal aftrekbaar zijn voor uw onderneming.

Kredietverzekering

Elk bedrijf overkomt ooit een wanbetaling of faling van één van zijn klanten. Deze verzekering helpt u bij deze tragische gebeurtenissen.

Vennotenverzekering

Deze verzekering is het meest van toepassing bij het overlijden van één van de vennoten in de vennootschap.

Bestuurdersaansprakelijkheid  

Een verzekering die uw verantwoordelijkheid als bestuurder dekt, hetzij als loontrekkende of als zelfstandige. Deze kan zowel uw privévermogen als functie bescherming bieden.

Andere Verzekeringen?

Benieuwt of we ook verzekeringen aanbieden die nog niet vermeld zijn? Neem contact op met onze agenten voor meer informatie en diensten op maat.